Yoksulluk ve İştirak Nafakası Arttırım Dilekçe Örneği

 KAYSERİ NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      : Ad-Soyadı TC

VEKİLİ                         : Av. GAZİ KILIÇ-Av. RECEP GÜNGÖR-Av. Merve GÜRGÜR

DAVALI                        : Ad-Soyadı TC

KONU                        : Aylık 300 TL olan iştirak ve 300TL yoksulluk artırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR           :

            Müvekkil ile davalı Kayseri Aile Mahkemesi ………. Tarihli ………. Esas ………karar sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucu tarafların müşterek çocuğun velayeti müvekkilime bırakılmış ve 300 TL İştirak ve 300 TL yoksulluk nafakası bağlanmasına hükmedilmiştir. Davalı taraf ile müvekkilim, davalı tarafın kusurlu davranışları sonucu ayrılmışlardır. Müvekkil davalı tarafça görmüş olduğu psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu ayrılma kararı almıştır. Daha önceleri kardeşinin yanında ikamet eden müvekkilim başka bir eve taşınmıştır ve aylık 850 TL kira ödemektedir.

             Davalının ise bu süre zarfında emekli maaşına aldığı zamlar ve ikinci bir işte çalışması dolasıyla aldığı ek gelir sayesinde hayat standartlarında artış yaşadığı ve yaşam koşullarında iyileşme olduğu aşikardır.

 …… yılından bu yana değişen ekonomik koşullar, artan enflasyon sonucu paranın alım gücündeki düşüş ve zamanla büyüyen müşterek çocuğun eğitim ve yaşam giderlerindeki artış artan enflasyon dolaysıyla paranın uğradığı değer kayıpları göz önüne alındığında …. Yılında hükmedilen 300.00 TL’nin günümüz koşullarında yetmeyeceği aşikardır.

            Görüldüğü üzere, yoksulluk nafakasının ilk takdir edildiği 05.12.2008 tarihinden, eldeki davanın açıldığı 18.11.2013 tarihi arasında yaklaşık 5 yıl, iştirak nafakasının en son artırıldığı 29.05.2009 tarihinden, eldeki artırım davasının açıldığı tarih arasında da yaklaşık 4,5 yıl geçmiştir. Bu süre içerisinde tarafların sosyal ve ekonomik durumları değişmiş, müşterek çocuğun yaşı büyümüş, ihtiyaçları ve eğitim giderleri doğal olarak artmış, paranın alım gücü de en azından enflasyon oranında değer kaybına uğramıştır. ( 3. Hukuk Dairesi 2014/12606 E. , 2015/466 K.)

Hukuki Sebepler                       :TMK, BK,HMK ve ilgili yasal mevzuatlar

Hukuki Deliller                       : Ekte sunulan deliller Tanık, Bilirkişi, Yemin, İsticvap ve her türlü sair yasal delil

Sonuç ve İstem                      : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız nedenler ve mahkemenizce resen gözetilecek nedenlerle; Kayseri Aile Mahkemesi ……… tarihli …….…. Esas ………karar sayılı ilamı hükmedilen 300TL iştirak ve 300 TL yoksulluk nafakasının haklı davamızın kabulü ile

1-Müvekkil anne için hükmedilen yoksulluk nafakasının 750 TL’ye yükseltilmesine

2-Vekaleti anneye verilen müşterek çocuk için hükmedilmiş olan iştirak nafakasının 900 TL’ye yükseltilmesine

3-Vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesin karar verilmesini talep ederim.25/10/2021

 

                                                                                  DAVACI VEKİLİ

                                                    Av. GAZİ KILIÇ-Av. RECEP GÜNGÖR-Av. MERVE GÜRGÜR

 

 

Ekler:

1-

2-