Yaş Tashihi Dava Dilekçesi Örneği

KAYSERİ NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE                                               

DAVACI                               :Ad-Soyad   TC:

VEKİLİ                                  :Av.Recep GÜNGÖR &Av.Gazi KILIÇ &Av.Merve GÜRGÜR   

DAVALI                               :KOCASİNAN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

DAVA KONUSU                  :Yaş tashihi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                    : 

            1.Nüfusu ,KAYSERİ  İli, KOCASİNAN  İlçesi, ….cilt, ….. aile sıra no  ve ….. sıra numarasında kayıtlı bulunan davacı müvekkilin doğum tarihi …….  olmasına rağmen  nüfus kayıtlarında ………….  olarak görünmektedir.

            2.Nüfus cüzdanında doğum tarihi olarak yazılan  tarih müvekkilimin doğduğu tarih değil nüfusa kayıt olduğu tarihidir.

            3.Müvekkilimin doğum tarihi ……….. olup nüfus memurlarının kayıt çalışmaları sırasındaki hataları sonucu ………….. olarak kaydedilmiştir.  Bu durum müvekkilimin resmi ve özel ilişkilerinde hukuki sorunlara yol açmakta, günlük hayatında da sıkıntılar doğurmaktadır.

            4.Davamızdaki haklılığımız hastane kayıtları, tanık beyanları, diğer kardeşlerinin doğum tarihleri ile ispatlanacaktır.

            5.Müvekkilin kendisinden küçük  kardeşi  ………. nın doğum tarihi de müvekkilin doğum tarihinden  1 ay sonraki  tarih olarak nüfusa kayıt ettirilmiştir.

            6.Kardeş olan ve aralarında yaş farkı olan müvekkil ve kardeşinin 1 ay arayla doğmasının tıbben mümkün olamayacağı açıkça ortadadır.

            7.Söz konusu hukuki sorunları ortadan kaldırmak amacıyla iş bu yaş tashihi davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.        

HUKUKİ SEBEPLER               : TMK ,HMK ve ilgili sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                 : Nüfus kayıtları, ……………….hastanesi doğum raporu, tanık beyanı ,yemin, keşif, bilirkişi ve  sair her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                :Yukarıda detaylıca açıklanan nedenlerle;

1) Davanın kabulü ile, davacının nüfus kayıtlarında ……… olarak geçen doğum tarihinin ………. olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.       

                                                                              Davacı Vekilleri     

                                              Av. Recep GÜNGÖR &Av. Gazi KILIÇ &Av. Merve GÜRGÜR

EK:Doğum raporu