Kötü Muamele Suçu / Eziyet Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYET EDEN            :

VEKİLİ                         :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

ŞÜPHELİ                      :

SUÇ KONUSU             :Kötü Muamele(TCK md.232)

SUÇ TARİHİ                 :

AÇIKLAMALAR           :

1-)ŞÜPHELİ …, MÜVEKKİLİN ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YAŞADIĞI EVİN KAPI KİLİDİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR

             Müvekkil ve şüpheli … boşanma aşamasında olup müvekkil gördüğü şiddet ve tehditler karşısında çocuklarıyla birlikte yaklaşık 3 ay önce ailesinin yanına sığınmış o esnada yanına cep telefonu dahil hiçbir kişisel eşyasını alamamış olup yaklaşık 3 aydır hayatını ailesinin yanında sürdürmeye devam etmiş ve ailesinin yaşadığı … köyündeki ikameti için şüpheli … aleyhine uzaklaştırma kararı almıştır.

Müvekkil ve şüphelinin yaşları 6,10 ve 13 olan 3 tane müşterek çocuğu bulunmakta olup okulların açıldığı zamana kadar müvekkil ve çocukları ailesinin yanında kalmaya devam etmiş ve çocuklar pandemi sürecinde uzaktan eğitim ile eğitim hayatlarına devam etmişlerdir.

            Müvekkil okulların kısmen açılacağı 12 Ekim tarihinden 2 gün önce 10.10.2020 tarihinde çocukların okulunun da bulunduğu … Mahallesindeki müşterek konuta çocukları ile birlikte gelip çocukların okula başlamasını ve şüphelinin zorluk çıkarmamasını talep etmiş ise de şüpheli müvekkilin ve çocukların eve girmesini engellemek kastıyla kapı kilidini değiştirmiş bunun üzerine müvekkil 10.10.2020 tarihinde karakola giderek şüpheliden şikayetçi olmuştur.

            Şüpheli bu davranışıyla aynı konutta birlikte yaşayan birine karşı merhamet, acıma ve şefkatle bağdaşmayacak şekilde kötü davranmış olup TCK madde 232 de düzenlenen kötü muamele suçunu işlemiştir.

       T.C YARGITAY 18.CEZA DAİRESİ’NİN vermiş olduğu kararda aynı doğrultudadır. Öyle ki;

’’Sanığın, resmi nikahlı eşi olan katılan ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evde olmadığı sırada kapı kilidini değiştirdiği ve katılanın eve girmesini engellediği olayda, eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 232/1. maddesinde düzenlenen 'kötü muamele' suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı verilmesi kanuna aykırıdır. Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükmün bozulmasına,

yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.’’şeklindeki kararıyla  anlaşmazlık yaşadığı resmi nikahlı eşinin eve girmesini engellemek amacıyla kapı kilidini değiştiren kocanın, 'kötü muamele' suçunu işlediğine hükmetmiştir.

HUKUKİ DELİLLER       : Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun md.13, TCK madde 232 ve ilgili her türlü mevzuat

HUKUKİ SEBEPLER     :Tanık, Yemin, Bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE TALEP       :

Yukarıda açıklanan ve Başsavcılığınızca re’sen gözetilecek sebeplerle, kötü muamele suçu kapsamında olan eylemleri ve re’sen Savcılığınızca araştırılacak hususları gerçekleştiren şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını saygılarımla talep ederim.

                                                                                                                       Müşteki Vekili

                                                                                                   Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                                          Av. Merve GÜRGÜR