İhtiyati Haciz Talebi Dilekçe Örneği

KAYSERİ NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NE

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN

DAVACI                                  :…. Ltd. Şti

                                               Vergi No:5440633747

VEKİLİ                                    :Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

KARŞI TARAF/ DAVALI          : ... Limited Şirketi

KONU                                      :645.983,92 TL’lik alacağımız için ihtiyati Haciz İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR                       :

            Taraflar arasında imzalanan 08.10.2021 tarihli … başlıklı sözleşme metnine göre;

            Davalı firma …. Miktardaki malın müvekkil firmaya teslimi karşılığında, müvekkil firma da toplamda 837.450,72 TL ödemeyi taahhüt etmiştir.(Ek-1 Taraflar arasında imzalanan sözleşme)

            Akabinde 11.10.2021 tarihinde müvekkil firma sözleşme gereği davalı firmaya borcu olan tüm bedeli banka yoluyla ödemiştir.(Ek-2 Dekont)

            Ancak müvekkil firma hammaddeye olan ihtiyacından dolayı ve davalıya olan ticari güveninden dolayı sözleşmeden doğan tüm borcunu öderken;

            Davalı firma müvekkil firmaya toplam da sadece 191.466,8 TL’lik hammadde satışı yapmıştır.(Ek-3 E-Fatura)

            Görüldüğü üzere davalı firma toplamda 837.450,72 TL’lik hammadde teslimi yapması gerekirken sadece 191.466,8 TL’lik teslim yapmıştır. Bu kapsamda müvekkilin teslim edilmeyen toplamda 645.983,92 TL’lik alacağı mevcuttur.

            Yukarıda açıklanan nedenlerle borçlunun mal kaçırma ihtimaline karşın, alacağımızın sürüncemede kalmaması ve yapacağımız icra takibinin sonuçsuz kalmaması açısından borçlunun menkul, gayrimenkul ve 3.şahıslardaki hak ve alacakları üzerine İİK’da ihtiyati haciz için aranan koşullar bulunduğundan ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER               :İİK, TTK,TMK,TBK,HMK ve ilgili yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER                  :Tanık, yemin, keşif, bilirkişi ve sair her türlü yasal delil.

 

 

SONUÇ VE İSTEM                   :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

            1-Alacağımız için borçlunun borcunu karşılayabilecek derece de taşınır,taşınmaz malları ve 3.kişilerdeki hak ve alacakları, maaşları üzerine öncelikle teminatsız olarak, mahkemeniz aksi takdirde ise mahkemenizce takdir edilecek olan teminatın yatırılması karşılığında ihtiyati haciz konulmasına,

            2-Masrafların davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.29.12.2021

İHTİYATİ HACİZ İSTEYEN DAVACI VEKİLİ

                                                                                  Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ

                                                                                                  Av. Merve GÜRGÜR

EKLER:

1-      Taraflar arasında imzalanan sözleşme

2-      Dekont

3-      E-Fatura

4-      Onanmış Vekaletname Örneği