İftira Suçu/ İftira Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ                     : AD-SOYAD TC

ŞÜPHELİ                      :AD-SOYAD TC

SUÇ TARİHİ                 : ../../….

SUÇ                             :İftira ve Re’sen araştırılacak diğer suçlar

Sevk Maddeleri         : TCK 267  ve Re’sen gözetilecek diğer sevk maddeleri

 

AÇIKLAMALAR           :

1-      Şüpheli müvekkil ile husumetlidir. Husumete neden olan olayları kısaca arz etmek gerekirse; ………………………………………………………………………………………………………………………

2-      Şüpheli güttüğü husumet nedeniyle müvekkili  …………………………………..…. iddialarıyla  şikayet etmiş ve müvekkil hakkında  sahtecilik, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma suçları hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Halbuki şüpheli kendisinin de bizzat içinde olduğu bu olayda müvekkilin bu suçları işlemediğini bilmektedir.

3-      Müvekkili iftirası ile itibarsızlaştırmaya çalışan şüpheli, müvekkil hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasına sebebiyet vermiştir.

4-      Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20…./…….. sayılı soruşturması neticesinde maalesef ki iddianame düzenlenerek yargılamaya başlanmıştır. (Ek-1) Kayseri…. Ağır Ceza Mahkemesi’nin  20…/……. Esas sayılı dosyası ile müvekkilin yargılaması yapılmış ve kovuşturma neticesinde müvekkilin beraatine karar verilmiştir. (Ek-2) Müvekkil hakkındaki hakkındaki beraat …/…/… tarihinde de kesinleşmiştir. (Ek-3)

5-      Müvekkilin hem itibarına  hem de kişiliğine yapılan bu İFTİRA nedeniyle  şüpheli  hakkında iş bu şikayette bulunmak zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ DELİLLER       : Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20…./…….. sayılı soruşturması , Kayseri…. Ağır Ceza Mahkemesi’nin  20…/……. Esas sayılı dosyasındaki beraat kararı, kesinleşmiş beraat tarihi, tanık, bilirkişi incelemesi ve re’sen gözetilecek sair her türlü yasal delil

SONUÇ ve İSTEM       : Yukarıda arz edilen ve re’sen ön görülecek hususlar neticesinde;

1-      müvekkil hakkında asılsız isnatta bulunarak suç işleyen şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasına,

2-      şüphelinin eylemlerine uyan TCK 267’ye  ve sair mevzuat gereğince cezalandırılması için ceza davası açılmasını saygılarımla talep ederim.

 

                                                                                    Müşteki ……………….

                                                                                               Vekili

                                                         Av.Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR

EKLER             :

1-      Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20…./…….. sayılı soruşturması

2-      Kayseri…. Ağır Ceza Mahkemesi’nin  20…/……. Esas sayılı dosyası ile müvekkilin yargılanması vekovuşturma neticesinde müvekkilin beraatine karar verilmesi

3-      Müvekkil hakkındaki hakkındaki kesinleşmiş beraat kararı