Hakaret Suçu/ Hakaret Suç Duyurusu Dilekçe Örneği

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

MÜŞTEKİ                     : AD-SOYAD TC

ŞÜPHELİ                      :AD-SOYAD TC

SUÇ TARİHİ                 : ../../2021 (2 kez), ../../2021, ../../2021

SUÇ                             :Hakaret, Alenen Hakaret ve Re’sen araştırılacak diğer suçlar

Sevk Maddeleri         : TCK 125, TCK 43 ve Re’sen gözetilecek diğer sevk maddeleri

 

AÇIKLAMALAR           :

            1- Müvekkilim ………………… ‘in kamuoyunda …………Cinayeti olarak bilinen ………… İli Karatay İlçesi İsmil Mahallesi’nde … Eylül …… günü meydana gelen ve ………………. ile …………….çiftinin öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ../../…. tarihinde cinayete azmettirmek suçlamasıyla tutuklanmış olup halen tutuklu bulunmaktadır.

            2- Söz konusu soruşturma kapsamında müvekkilin cinayete azmettirdiği kişi olarak göz altına alınan ve ../../…. tarihinde tutuklanan ……………. isimli şahıs  ../../2021 tarihinde TAHLİYE edilmiştir.

            3- Bu kapsamda Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturmanın tamamlanmadığı bir zamanda ve masumiyet karinesi yok sayılarak şüpheli tarafından mavi tikli @................. kullanıcı isimli twitter aracılığıyla  4 farklı tweet atılmış ve  müvekkilime zincirleme şekilde ağır ve galiz HAKARETLER edilmiştir.

            4- Şüpheli tarafından yapılan hakaretlerin üzerinden uzunca bir süre geçmiş olup şüpheli söz konusu tweetlerini silmemiştir.

            5- Ek olarak sunulan söz konusu hakaret içerikli tweetler, şüphelinin kullanıcı ismi ve sosyal medya profilinin ekran görüntüsü, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri delil kabul edilerek süresi içerisinde şikayette bulunmak zaruriyeti hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER       : Hakaretleri içeren ekran görüntüleri, Kişinin sosyal medya profilinin ekran görüntüsü, tanık, bilirkişi incelemesi ve re’sen gözetilecek sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM       :

            Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve Savcılığınızca re’sen araştırılacak  hususlar ve suçlar ile ilgili;

1-      şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılmasını ,

2-      şüphelinin eylemlerine uyan TCK 125’e  ve sair mevzuat gereğince cezalandırılması için ceza davası açılmasını saygılarımla talep ederim.

               

                                                                                                        Müşteki ……………….

                                                                                               Vekili

                                                         Av.Recep GÜNGÖR & Av.Gazi KILIÇ & Av.Merve GÜRGÜR

EKLER             :

1-      Hakaret içerikli tweetler, şüphelinin kullanıcı ismi ve sosyal medya profilinin ekran görüntüsü, sosyal medya hesaplarındaki kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri.