DOLANDIRICILIK SUÇ DUYURUSU DİLEKÇE ÖRNEĞİ

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

ŞİKAYETÇİ                   : …       TC:…

VEKİLİ                          : Av. Recep GÜNGÖR E-Tebligat 16965-69778-58391

ŞÜPHELİLER                : ….      TC: BİLİNMİYOR

                        Ve re'sen tespit edilecek diğer şahıslar        

SUÇ                             : DOLANDIRICILIK (TCK Madde 157 vd.)

KONU                          : Şüpheli hakkında işlediği suç nedeniyle soruşturma başlatılmasını, soruşturma sonucunda kamu davası açılması talepli şikâyet dilekçesidir

OLAY                           :

            1- Şüpheli … tarihinde otogarda tanışmış olduğu Müvekkil ….'in sigaraya olan bağımlılığını farkederek "Sigara var elimde parliament marka 20 karton satabilirim sana" şeklinde beyanda bulunarak aldatmıştır. Bu aldatma sonucunda müvekkilin babası yanında nakit bulunmamaması sebebiyle Müvekkil A.. Şüphelinin İban'ına eft geçerek bu sigaraları almasını söylemiştir.

            2- Şüpheli Müvekkil ile …  numaralı cep telefonundan iletişime geçmiştir. Müvekkil tarafından iki parçada 1000 TL ve 1000 TL olmak üzere toplamda 2000 TL'lik eft Şüpheliye ait olduğu tahmin edilen TR.. numaralı T.C. Ziraat Bankası İBAN'ına eft geçilmiştir. (Ek-1 1000 TL tutarındaki dekont, Ek-2 1000 TL tutarındaki dekont)

            3- Şüphelinin parayı aldıktan sonra telefonlara bakmaması ve söylediği gün ve saatte edimini yerine getirmemesi üzerine müvekkil dolandırıldığını anlamış olup şüphelinin eylemleri neticesinde dolandırıcılık suçunu işlediği sabittir.

            Tüm bu açıklanan nedenlerle dolandırıcılık ve savcılığınızca re'sen  tespit edilecek suç tipinden dolayı cezalandırılmasını sağlamak amacıyla makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

 

HUKUKİ SEBEPLER      : 5237 S. K. m. 157, 158 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER       : Tanık, yemin, keşif, bilirkişi, isticvap ve sair tüm yasal deliller. … numarası üzerine yapılacak incelemeler ve TR… numaralı T.C Ziraat Bankası İBAN'ı üzerine yapılacak incelemelerden elde edilecek bütün kanıtlar.

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenler ve Başsavcılığınızca re'sen dikkate alınacak sair nedenlerle; belirlenen suçları işleyen şüphelilerin cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılmasını ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. 15.11.2022               

EKLER:

1- 03.11.2022 tarihli … TL tutarındaki dekont

2- 03.11.2022 tarihli … TL tutarındaki dekont

3- Onanmış Vekaletname Örneği