Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

                                                              …………….. NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

 

İTİRAZ EDEN         : Ad Soyad - T.C:

VEKİLİ                     : Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

                                      Mevlana Mahallesi Serin sk. Erciyes apt. No:17/7 Kocasinan/ KAYSERİ

İTİRAZIN KONUSU: ……… Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından MB seri …….. sıra sayılı …/…/2023 tarihli trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali istemi hk.

TANZİM TARİHİ    : …/…/2023 - Saat

TEBLİĞ TARİHİ     :

AÇIKLAMALAR:

            Müvekkile ait …………  plaka sayılı ……..  model ……… marka …….. renk araç ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi gerekçe gösterilerek “Zorunluluk olmadan, karayolları dönüş kuralları dışında bilerek- isteyerek el freni çekmek veya başka yöntemle aracın yönünü ani olarak yönünü değiştirmek/ kendi etrafında döndürmek” iddiasıyla kesilen ekte sunulmuş, müvekkil gıyabında tanzim edilen …/…/2023 Tarihli, MB seri ……..  sıra sayılı tutanak müvekkile ………..  tarihinde elektronik olarak tebliğ edilmiştir. (Ek-1 Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı)

 

            1-) MÜVEKKİLE AİT ARAÇ, …/…/2023 GÜNÜ SAAT ……  SAATİNDE OTOPARKTA PARK HALİNDE BULUNMAKTADIR

            ………….. mahallesi …… caddesi No: ……..  İl/İlçe sayılı adreste bulunan ekte de sunmuş olduğumuz kamera kayıtlarından da görüleceği üzere idare para cezası kesilen …… plakalı …….. marka araç, ………….. tarihinde 20:00 - 20.17 saatleri arasında belirtilen adresteki otoparkta park halinde bulunmaktadır. Sunmuş olduğumuz kamera kayıtları …… saatlerinden sonrayı gösterse de müvekkile ait araç çok daha önce bulunduğu yere park edilmiştir.  (Ek-2 Kamera Kaydı Ekran Fotoğrafları, Ek-3 Kamera Kayıtları CD)           

 

            2-) TUTANAKTA BELİRTİLEN İDARİ PARA CEZASI HUKUKA AYKIRIDIR

            Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında belirtilmiş olan  Karayolları Trafik Kanunu 67/1-D bendindeki trafik ihlali, müvekkilimiz tarafından işlenmemiştir.

            Söz konusu ihlali müvekkilin gerçekleştirmediği sabit olduğundan, söz konusu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu nedenlerle söz konusu idari para cezasına itiraz etme zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

 

HUKUKİ NEDENLER: 2918 sayılı KTK ve sair yasal mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda detaylıca arz ve izah edilen nedenlerle;

            1-) İtirazımızın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı          para cezasının iptaline,

            2-) Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin hazineden tahmiline karar verilmesini                      vekâleten arz ve talep arz ederim. …/…/2023

 

 

                                                                       İtiraz eden Vekilleri

                                    Av. Recep GÜNGÖR & Av. Gazi KILIÇ & Av. Merve GÜRGÜR

                                                                    

 

EKLER

1-) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı

2-) Kamera Kaydı Ekran Fotoğrafları

3-) Kamera Kayıtları CD

4-) Araç Ruhsat Fotoğrafı

5-) Onanmış Vekâletname Örneği