Sigorta Firmasına Değer Kaybı Başvurusu

 

……..SİGORTA A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜN

BAŞVURAN  :…………….T.C. : ……………

VEKİLİ          : Av.Recep GÜNGÖR & Av. Gazi Kılıç & Av. Hakan Bozna

SİGORTALI  : ……………T.C. : ……………

POLİÇE NO : ……………………

KONU         : Müvekkile ait araca ilişkin hasar değer kaybının ödenmesi talepli başvuru dilekçemizdir.

AÇIKLAMALARIMIZ

………. tarihinde sigortalınız ………’a ait …….. plaka numaralı aracın yine sevk ve idare eden……… tarafından müvekkile ait ………plaka sayılı araca çarpması sonucu müvekkil zarara uğramıştır. Kaza tespit tutanağında da görüleceği üzere tarafınızca sigortalanmış olan aracın sürücüsü tam kusurludur.

Tarafınızdan sigortalanmış ……… plaka sayılı araç müvekkilin ………plaka sayılı aracına çarparak müvekkile ait sigortalı aracın hasara uğramasına neden olmuştur. Bu hasara ilişkin; uzman incelemesi ile …………….dosya numarası ile hasar dosyası açılmıştır. Araçlara ilişkin hasar bilgileri, kaza tespit tutanağı, fotoğraflar ve diğer evraklar bu dosya içerisinde bulunmakta olup tarafınıza da iletilmiştir. 

Meydana gelen trafik kazası neticesinde aracın hasarlı hale gelmesi sebebi ile piyasa değeri düşmüştür. Müvekkilin bu hasarı şirketiniz tarafından karşılanmamıştır. Konuya ilişkin Trafik Sigortası Genel Şartları A.1 maddesinde Trafik Sigorta Poliçesinin kapsamı belirtilmiştir. Buna göre; sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde 2918 s. Karayolları Trafik Kanunu’na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin etmekle mükelleftir.

Eksperden alınmış hasar bedeline ilişkin rapora göre müvekkile ait araç için …….. TL tutarında hasar kaydı belirlenerek tamir gerçekleştirilmiştir. Müvekkilin aracı; bu hasar kaydı, kullanılan parçaların orijinal değil yan sanayi olması VE piyasa da ön kaporta kısmının daha çok değer düşürmesi sebebiyle kazadan sonra hesaplamalarımıza ve piyasa araştırmalarımıza göre ………TL değer kaybına uğramıştır. Hasar değer kaybımızın tarafınızca da hesaplanarak ve değer kaybına karşılık tam vekâlet ücretinin iş bu başvurumuzdan itibaren 15 Gün içinde TR…………………… IBAN numaralı ………… adına kayıtlı ……bank hesabına ödenmesini; ödeme yapılması halinde yapılan ödemenin ayrıntılı şekilde vekâlet ücreti ve değer kaybı şeklinde açıklanmasını, kısmi ödeme yapılması halinde ise fazlaya ilişkin haklarımız için yasal yollara başvuracağımızı ihtaren bildiririz.

    Başvuran Vekili

Av.Recep GÜNGÖR & Av. Gazi Kılıç & Av. Hakan Bozna