Mütalaaya Karşı Beyan ve İtiraz Dilekçesi

......... ()AĞIR CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO: ...... Esas

KATILAN: ...........

VEKİLİ: Av. Recep GÜNGÖR & Av Gazi Kılıç & Av. Hakan Bozna

KONU: Mütalaaya Karşı Beyan ve İtiraz Dilekçesinin Sunulması Hk.

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz dosyasının ........ tarihli duruşmasında tarafımıza mütalaaya ilişkin beyanda bulunulması için bir sonraki celseye kadar süre verilmiştir. Süresi içerisinde mütalaaya ilişkin beyan ve itirazlarımızı sunmaktayız. Sanıklar hakkında mütalaa doğrultusunda hüküm kurulmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Şöyle ki;

 Mütalaada sanıkların .............. suçu bakımından beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirilmiştir.

Ayrıca sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri söz konusu suçu daha önce planladıkları da göz ardı edilmiştir. 

OLAYIN İCMALİ

...

...

...

...

 

İDDİA MAKAMININ ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINA KARŞIN

BEYAN VE İTİRAZLARIMIZ

 

Mütalaada ''.................'  karar verilmesi yönünde görüş bildirilmiştir.

...

...

...

Sanıklar hakkında ''......... suçu yönünden CMK.... madde uyarınca BERAATİNE'' karar verilmesi yönünde mütalaa hazırlanmış olup dava konusu olayda CMK.....hükmünün uygulanması mümkün değildir. Zira bu hükmün uygulanabilmesi için ..... bir durum söz konusu olmalıdır.

Dava konusu olay hakkında hazırlanan iddianamede olaya ilişkin olarak ''..................'' yönünde görüş bildirilmiştir. 

İddia makamı tarafından dosyada yer alan iddianame ve hts kayıtları dikkate alınmayıp sanıklar hakkında müvekkile yönelik .......... suçundan hüküm kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Ancak gerek dosya kapsamında alınan ifadeler gerekse hts kayıtları ve olaya ilişkin incelenen video kayıtlarından ........... suçunun da işlendiği sabittir.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve resen araştırılacak delliler doğrultusunda;

Müvekkil hakkında mütalaa doğrultusunda BERAATİNE,  

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bakımından sanıklar hakkında iddianame doğrultusunda hüküm kurularak CEZALANDIRILMASINA,

Sanıkların eylemleri neticesinde ....... suçunun maddi ve manevi unsurları gerçekleşmiş olması hasebiyle sanıkların ..... suçundan üst hadden CEZALANDIRILMASINA,

 karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederim.../../2024 

 

 

KATILAN VEKİLİ

                      Av. Recep GÜNGÖR & Av Gazi Kılıç & Av. Hakan Bozna